Vietnamese Settlement

vietnamese settlement

Chương Trình Giúp Đở Định Cư

Chúng tôi (Little Mountain Neighbourhood House) cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho người Việt mới đến định cư tại tỉnh bang British Columbia, Canada Xin lưu ý, bắt đầu từ ngày 01 tháng tư, 2014, khi sử dụng dịch vụ định cư, quý vị sẽ phải xuất trình giấy tờ nhập cảnh và ngày tháng năm sinh. Hướng dẫn và thông tin Giới thiệu đến những nơi thích hợp Tư vấn ngắn hạn

Giúp điền đơn và xin giấy tờ
Xin nhà housing, xin bảo hiểm y tế, xin đi học, xin thẻ Permanent Resident

Những buổi hướng dẫn miễn phí
Hướng dẫn về Hệ thống trường học tại Vancouver, về nhà chính phủ, về luật pháp, v.v…

Xin tiền phụ cấp gửi con
Hướng dẫn và giúp điền đơn xin tiền phụ cấp gửi con (Child Care Subsidy), hướng dẫn cách gửi và xin trường

Giúp đở tìm việc, làm resume Lớp thi quốc tịch
Giúp điền đơn xin thi, lớp Citizenship bao gồm 5 buổi học miễn phí

Lớp Anh Văn LINC 2-3-4-5-6
Lớp học cho người mới tới, có giữ trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi.

Chương trình hổ trợ cho cao niên
Do Annie phụ trách 604.879.7104

Tìm hiểu về văn hóa và những hệ thống Của Canada
Chương trình mở rộng cho tất cả các gia đình người mới nhập cư thông qua hội thảo, định hướng,thảo luận, nấu ăn, hướng dẫn tham quan và nhiều hoạt động khác, nhóm này sẽ hỗ trợ nhau giải quyết những vấn đề nhập cư tại Canada.

Nhóm các bà mẹ Việt Nam
Nhóm họp thường xuyên để giúp đở nhau, cùng nhau học hỏi, chia sẻ, thảo luận về đời sống tại Canada và giáo dục con cái, nấu ăn, đi fieldtrips và nhiều sinh hoạt lành mạnh khác. Nhóm họp tại: 3981 Main street Vào sáng thứ sáu từ 10:30 đến 12:00 Chương trình: miễn phí

Hướng dẫn làm volunteer
Và còn nhiều sinh hoạt vui
tươi lành mạnh khác nữa
Đa số các chương trình đều được tổ chức tại Nhà Cộng Đồng Little Mountain 3981 đường Main

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Kim ở số 604.879.7104 ext. 312

*Vietnamese Settlement Programs funded in full or in part by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Priority will be given to Eligible Newcomers.